2020 Gelir Vergisi Hesaplama

Burada 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 ve 2014 yılları için gelir vergisi tutarı hesaplayabilirsiniz.

İlgili ayın veya dönemin matrahı ile varsa yıl içinde süregelen matrahlar toplamını girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.

Gelir vergisi ile ilgili olarak aşağıdaki metinden bilgi alabilirsiniz.


Gelir Vergisi Hesaplama
Bu yıl içinde gerçekleşen önceki matrahlar toplamı / süregelen matrah toplamı.

2020 Yılı Gelir Vergisi dilimleri ve matrahları nelerdir?

2020 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrahın 0 - 22,000,00 TL arasındaki kısmı için için %15,
Matrahın 18,000,01 TL ile 49.000,00 TL arasındaki kısmı için %20,
Matrahın 49.000,01 TL ile 180.000,00 TL arasındaki kısmı için %27,
Matrahın 180.000,01 TL ile 600.000,00 TL arasındaki kısmı için %35,
Matrahın 600.000,01 TL ve fazlası için 40'dır.

2020 yılı için ücret harici gelirlere uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrahın 0 - 22,000,00 TL arasındaki kısmı için için %15,
Matrahın 18,000,01 TL ile 49.000,00 TL arasındaki kısmı için %20,
Matrahın 49.000,01 TL ile 120.000,00 TL arasındaki kısmı için %27,
Matrahın 120.000,01 TL ile 600.000,00 TL arasındaki kısmı için %35,
Matrahın 600.000,01 TL ve fazlası için 40'dır.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Bu gelirler mal satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar (avukatlık, muhasebecilik, kendi adına çalışan doktor vs.), zirai faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler ile kanunda sayılan diğer bazı gelirlerdir.

Gelir Vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Gelir Vergisi beyannamesi gelirleri vergilendirilen yılı izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir. Örneğin 2014 yılının ödenecek Gelir Vergisinin beyannamesi 2015 yılının Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir.

Gelir Vergisi ne zaman ödenir? Gelir Vergisi kaç taksitte ödenir?

Gelir Vergisi 2 taksit halinde ödenir. 1. taksit Mart ayının sonuna kadar, 2. taksit ise Temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir.

Gelir Vergisi nasıl hesaplanır?

Gelir Vergisi, gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılması şeklinde hesaplanır. Ancak gelir tutarı yükseldikçe vergi oranı artmaktadır. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanır. Bu tabloyu Gelir Vergisi Dilimleri denir. Gelir Vergisi hesaplanırken, yıl içinde oluşan matrahlar toplanır ve bu matrah toplamlarına karşılık gelen vergi dilimine göre oran belirlenir.

2019 Yılı Gelir Vergisi dilimleri ve matrahları nelerdir?

2019 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrahın 0 - 18,000,00 TL arasındaki kısmı için için %15,
Matrahın 18,000,01 TL ile 40.000,00 TL arasındaki kısmı için %20,
Matrahın 40.000,01 TL ile 148.000,00 TL arasında kısmı için %27,
Matrahın 148.000,01 TL ve fazlası için %35'dir.

2019 yılı için ücret harici gelirlere uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrahın 0 - 18,000,00 TL arasındaki kısmı için için %15,
Matrahın 18,000,01 TL ile 40.000,00 TL arasındaki kısmı için %20,
Matrahın 40.000,01 TL ile 98.000,00 TL arasında kısmı için %27,
Matrahın 98.000,01 TL ve fazlası için %35'dir.

2018 Yılı Gelir Vergisi dilimleri ve matrahları nelerdir?

2018 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrahın 0 - 14.800,00 TL arasındaki kısmı için için %15,
Matrahın 14.800,01 TL ile 34.000,00 TL arasındaki kısmı için %20,
Matrahın 34.000,01 TL ile 120.000,00 TL arasında kısmı için %27,
Matrahın 120.000,01 TL ve fazlası için %35'dir.

2018 yılı için ücret harici gelirlere uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrahın 0 - 14.800,00 TL arasındaki kısmı için için %15,
Matrahın 14.800,01 TL ile 34.000,00 TL arasındaki kısmı için %20,
Matrahın 34.000,01 TL ile 80.000,00 TL arasında kısmı için %27,
Matrahın 80.000,01 TL ve fazlası için %35'dir.

2017 Yılı Gelir Vergisi dilimleri ve matrahları nelerdir?

2017 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 13.000,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 13.000,01 TL ile 30.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 30.000,01 TL ile 110.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 110.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

2017 yılı için ücret harici gelirlere uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 13.000,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 13.000,01 TL ile 30.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 30.000,01 TL ile 70.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 70.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

2016 Yılı Gelir Vergisi dilimleri ve matrahları nelerdir?

2016 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 12.600,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 12.600,01 TL ile 30.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 30.000,01 TL ile 110.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 110.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

2016 yılı için ücret harici gelirlere uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 12.600,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 12.600,01 TL ile 30.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 30.000,01 TL ile 69.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 69.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

2015 Yılı Gelir Vergisi dilimleri nelerdir?

2015 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 12.000,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 12.000,01 TL ile 29.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 29.000,01 TL ile 109.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 109.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

2015 yılı için ücret harici gelirlere uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 12.000,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 12.000,01 TL ile 29.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 29.000,01 TL ile 66.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 66.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

Gelir Vergisi Hesaplama Örneği 1

Bir ücretlinin Haziran ayına kadar ödediği Gelir Vergilerinin matrah toplamları 5.000,00 TL'dir. Bu kişinin Haziran ayına ait gelir vergisi matrahı 1.000,00 TL olduğuna göre, Haziran ayında ödenecek vergi tutarını hesaplayın.

Bu ücretlinin Matrah Toplamı ve Haziran Ayı Matrahı toplamı Gelir Vergisi dilimlerinden 1. dilimden daha küçük olduğu için matrah (1.000,00 TL), 1. dilimin oranı olan %15 ile çarpılarak vergi hesaplanacaktır.

Vergi Tutarı = 1.000,00 x 0,15 = 150,00 TL

Gelir Vergisi Hesaplama Örneği 2

Bir ücretlinin Haziran ayına kadar ödediği Gelir Vergilerinin matrah toplamları 11.500,00 TL'dir. Bu kişinin Haziran ayına ait gelir vergisi matrahı 1.200,00 TL olduğuna göre, Haziran ayında ödenecek vergi tutarını hesaplayın.

Bu ücretlinin Matrah Toplamı ve Haziran Ayı Matrahı toplamı Gelir Vergisi dilimlerinden 1. dilimi geçmektedir. Önceki matrah toplamı ile 1. dilime kadar olan tutar yani 500,00 TL için 1. dilimin oranı (%15), 1. dilimi aşan tutar için ise yani 700,00 TL için 2. dilimin oranı (%20) kullanılarak hesaplama yapılacaktır.

Birinci dilime ait matrah için vergi = 500,00 x 0,15 = 75,00 TL
İkinci dilime ait matrah için vergi = 700,00 x 0,20 = 140,00 TL
Haziran ayında ödenecek vergi tutarı = 75,00 + 140,00 = 215,00 TL

Gerçek Kişi Nedir?

Hukuk önünde yetki ve sorumluluk alabilen varlıklara kişi denir. Gerçek kişi, kendi adına ve hesabına sorumluluk alabilen, borç - alacak ilişkisine girebilen insanları ifade etmektedir.

Tüzel Kişi Nedir?

Tüzel kişi, birden fazla kişi ve / veya kurumun bir araya gelerek oluşturdukları bir yapıdır. Şirketler, dernekler gibi. Bu yapılar kanun önünde sorumluluk alabilen, hakları olan, borç - alacak ilişkisine girebilen birer kişilik olarak kabul edilirler.

Gelir Vergisi Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.
Son gelir vergisi genel tebliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Mustafa

Üç buçuk sene bir şirkette çalıştım.tazminarımi aldım çıktım.hukumet vergi kesintilerini iade edecekmiş .astarı ücretten kaç bin tl iade alırım

BEHÇET YAYIKÇI

TEŞEKKÜR EDERİM. HEP KULLANIYORUM.
2020 YILINA DA ÖRNEKLERE EKLER MİSİNİZ?
FORMÜLÜ DE PAYLAŞSAK OLUR MU?
SELAMLAR
SAYGILAR

isa

Selamlar.
1. Devlet memuruyken gorevden iki bucuk yil uzaklastirildim.
2. 2019 nisanda geriye donuk tum maaslarimi aldim.
3. Maaalarim hesaplanirken aldigim ayliklara karsilik gelir vergilerim dusuldu.
4. Ancak bu ay hesabima yuklu bi sekilde odeme yapidigi icin, gelir vergimde anormal bisekilde artis oldu. Yaklasik 300 lira nornalden fazla kesintim oldu.
5. Gecmis maaslarimin vergisini odememe ragmen daha nisan ayinda bu sekilde gelir vergisine muhatap olmam, kurum mutemet hatasimidir?
6. ilgilenirseniz tesekkur ederim. Saygilar.

Emre

Ben ssk emeklisiyim.dükkan açtığım zaman gelir vergisi ödüyorum değilmi bilen varmı?

Doğan

Merhaba, esnafım. Muhasebecim barajın 120.000 olduğunu söyledi. Fakat anlamadığım konu kdv dahil mi değil mi. Yardımcı olur musunuz. Teşekkürler

kurti

iyi günler benim maaş bordromda yasal kesintiler bölümünde gelir vergisi 338 tl yazıyor yani ben 2019da ocak ayı maaşımı kesinti olmazsa 338 tl fazla mı alacağım yoksa bu gelir vergisi kesintisi her ay oluyor mu?

emreberat

iyi gunler yurt disinda yasiyorum turkiyede ev aldim gelirken senelik
kiraya verip geldim geri ucretimi pesin aldim senelik olarak 6000 tl
benim vergi borcum ne kadar cikiyor

ŞAHİN

MERHABA ASGARİ UCRETLİ ÇALISANIM MALUM YETMEDIGI ICIN MESAİ KALDIM 32 SAAAT MESAIM VAR MAAS BORDROSUNDADA 436 TL 32 SAAT MESAI PARAM AMA GELİR VERGİSİ 460 LİRA KESILMIS NIE BOYLE ACIKLAYABILECEK VARMI nıe mesaıye kalıyorum ozaman ben bırde calıstıgım sırket asgarı gecım ındırımı asgarı ucretın ıcınde dıyor bu asgarı ucretın ıcındemı verılıyor yoksa dısındamı verılmesı gerekıyor..tesekkkurler

harun

Bordroya dahil edilen mesai ücretleri de vergiye tabidir.2018 asgari ücret agi dahil tutardır. dolayısı ile herhangi bir yanlışlık söz konusu değildir.

Fatih

Geçen yılı zarar ederek kapatmışsak bir sonraki senesıfırdan gelir gider mi hesaplanır yoksa zararımızhesaba katılıpmı gelirler hesaplanır. Örneğin Bu sene araba aldım giderim 100 bin artı zararım 80 bin. Diğer seneye gelir 0 giderim 80 bin olarak mı başlıyorum.

harun

5520 sayılı kurumlar vergisi kanuna göre 5 yıl süreyi aşmayan zararlar ilgili yılın vergisinden mahsup edilir. Dolayısı ile bir sonraki seneye 80.000 gider olarak başlıyorsunuz.

Sinan

Herkese Merhaba,
Fransa'ya yerlestim ve benden Türkiye'de 2016 yili için gelir vergi beyannamesi istiyorlar. Bu belgeyi hangi kurumdan talep edebilirim acaba ? Yardimci olabilirseniz çok sevinirim.
Simdiden tesekkur ederim.

A. Kara

Bende 2016 da geldim Fraansaya. Turkiye gelirlerini tespit edemiyorlar. Sana sosyal yardim durumunu degerlendirmek icin istiyorlardir Euro olarak declare etmen gerekiryor. gelirini su anki kur uzerinden yaklasik olarak euroya cevir bildir. ben yaklasik olarak verdim gelirimi, bordrolarimi eklemistim... sosyal yardim alamadim, almadim. Belkide o nedenle cok derinlemesine arastirmadilar.. sadece herkese verdikleri 130 Euro iki cocuk icin.. ama bunun icin de gelirini bildirmen gerekiyor.. 2019 yilinda Turkiyedeki banka hesaplarini AB ile paylasacaklar, eger cok anormal vergi odemiyorsan yada buyuk bir sosyal yardim almiyorsan takip ve tespit edebileceklerini dusunmuyorum...

İsmail sapmaz

Yıllık kesilen vergide sadece bu ay kesilen vergi tutarını nasıl öğrenebilirim. Benim mesela bu aykırı vergi matrahım 17.031.14 geçen ay kıdem 13.592.10 ben sadece bu ayki maaşım dan benden ne kadar kesildiğini öğrenmek istiyorum

hilal öztürk

Kafayı yiyecem önceki matrah 10.115,00 bu ay ki matrah 18.112,79 sizin otomatik hesaplamanız doğru sonucu veriyor bordroya göre 3.381,31 TL. Ama ben neden bunu hesaplayamıyorum bütün açıklamalarınıza rağmen. 14800-10115=4685*0,15=702,75 bu ay ki matrah 18112,79*0,2= 3622,58. ikisini toplamaya gerek yok. Hadi ikincisi 14800 ü geçiyor kendisi de direk dilime giriyor diye şu hesabı yapıyorum.
18112,79-14800=3312,79*0,2=662,558
2220+662,558+702,75=3585 yine tutmuyor offf...

Cemil

Önceki matrah toplamınızın 14.800'den farkı için, yani bu dilime giren kısmı için %15, kalan matrah tutarı için %20 hesaplanmalı.


Önceki matrah: 10.115,00
Bu ayki matrah: 18.111,79

%15 hesaplanacak kısım = 14.800,00 - 10.115,00 = 4.685,00

%20 hesaplanacak kısım = 18.111,79 - 4.685,00 = 13.426,79

13.426,79 * 0,20 = 2.685,36

4.685,00 * 0,15 = 702,75

2.685,36 + 792,75 = 3.478,11

ERDEM ÇELİK

Diyelim 50 saat mesain var işlem şöyle 50*2=100+aysati300=400*saat ücretin10 diyelim 4000brüt+sosyal hak 300tl 4300brütün ilk vergi 0.71 ikinci vergi 0.67 üçüncü vergi 0.64 le çarp çıkan sonuç netin

pisicia

al benden de o kadar beynim yandı aşağıda cemil senin sorunu cevaplamış ama bu kadar yüksek gelir vergisi olamaz matrahlar ortada çünkü

fuat

iyi günler ben bu vergiden bisi anlamiyorum hesaplayamadim..ben aylık ortalams 2.100 tl aliyorum 8. ayda ne kadar kesinti olucak yüzde kac ve kadar olur..bu vergiler kalkmiycak mi ya

Murat

Merhaba.5 farklı üreticiden 2 yıl önce yaklaşık 130000 tl değerinde küçükbaş hayvan temin ettim. Şirketime kayıt yapabilmek için gider pusulası ile giriş yaptım.kurban bayramında parça parça satışlarını yaparak 160000 tl gelir elde ettim ve fatura çıkışını yaptım.Ne kadar gelir vergisi öderim teşekür ederim

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.