2017 Gelir Vergisi Hesaplama

Burada 2017, 2016, 2015 ve 2014 yılları için gelir vergisi tutarı hesaplayabilirsiniz.

İlgili ayın veya dönemin matrahı ile varsa yıl içinde süregelen matrahlar toplamını girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.

Gelir vergisi ile ilgili olarak aşağıdaki metinden bilgi alabilirsiniz.


Gelir Vergisi Hesaplama
Bu yıl içinde gerçekleşen önceki matrahlar toplamı / süregelen matrah toplamı.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Bu gelirler mal satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar (avukatlık, muhasebecilik, kendi adına çalışan doktor vs.), zirai faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler ile kanunda sayılan diğer bazı gelirlerdir.

Gelir Vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Gelir Vergisi beyannamesi gelirleri vergilendirilen yılı izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir. Örneğin 2014 yılının ödenecek Gelir Vergisinin beyannamesi 2015 yılının Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir.

Gelir Vergisi ne zaman ödenir? Gelir Vergisi kaç taksitte ödenir?

Gelir Vergisi 2 taksit halinde ödenir. 1. taksit Mart ayının sonuna kadar, 2. taksit ise Temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir.

Gelir Vergisi nasıl hesaplanır?

Gelir Vergisi, gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılması şeklinde hesaplanır. Ancak gelir tutarı yükseldikçe vergi oranı artmaktadır. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanır. Bu tabloyu Gelir Vergisi Dilimleri denir. Gelir Vergisi hesaplanırken, yıl içinde oluşan matrahlar toplanır ve bu matrah toplamlarına karşılık gelen vergi dilimine göre oran belirlenir.

2018 Yılı Gelir Vergisi dilimleri ve matrahları nelerdir?

2018 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrahın 0 - 14.800,00 TL arasındaki kısmı için için %15,
Matrahın 14.800,01 TL ile 34.000,00 TL arasındaki kısmı için %20,
Matrahın 34.000,01 TL ile 120.000,00 TL arasında kısmı için %27,
Matrahın 120.000,01 TL ve fazlası için %35'dir.

2018 yılı için ücret harici gelirlere uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrahın 0 - 14.800,00 TL arasındaki kısmı için için %15,
Matrahın 14.800,01 TL ile 34.000,00 TL arasındaki kısmı için %20,
Matrahın 34.000,01 TL ile 80.000,00 TL arasında kısmı için %27,
Matrahın 80.000,01 TL ve fazlası için %35'dir.

2017 Yılı Gelir Vergisi dilimleri ve matrahları nelerdir?

2017 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 13.000,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 13.000,01 TL ile 30.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 30.000,01 TL ile 110.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 110.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

2017 yılı için ücret harici gelirlere uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 13.000,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 13.000,01 TL ile 30.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 30.000,01 TL ile 70.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 70.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

2016 Yılı Gelir Vergisi dilimleri ve matrahları nelerdir?

2016 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 12.600,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 12.600,01 TL ile 30.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 30.000,01 TL ile 110.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 110.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

2016 yılı için ücret harici gelirlere uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 12.600,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 12.600,01 TL ile 30.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 30.000,01 TL ile 69.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 69.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

2015 Yılı Gelir Vergisi dilimleri nelerdir?

2015 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 12.000,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 12.000,01 TL ile 29.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 29.000,01 TL ile 109.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 109.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

2015 yılı için ücret harici gelirlere uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyledir:

Matrah toplamı 0 - 12.000,00 TL arasında olanlar %15,
Matrah toplamı 12.000,01 TL ile 29.000,00 TL arasında olanlar %20,
Matrah toplamı 29.000,01 TL ile 66.000,00 TL arasında olanlar %27,
Matrah toplamı 66.000,01 TL ve daha fazla olanlar için %35'dir.

Gelir Vergisi Hesaplama Örneği 1

Bir ücretlinin Haziran ayına kadar ödediği Gelir Vergilerinin matrah toplamları 5.000,00 TL'dir. Bu kişinin Haziran ayına ait gelir vergisi matrahı 1.000,00 TL olduğuna göre, Haziran ayında ödenecek vergi tutarını hesaplayın.

Bu ücretlinin Matrah Toplamı ve Haziran Ayı Matrahı toplamı Gelir Vergisi dilimlerinden 1. dilimden daha küçük olduğu için matrah (1.000,00 TL), 1. dilimin oranı olan %15 ile çarpılarak vergi hesaplanacaktır.

Vergi Tutarı = 1.000,00 x 0,15 = 150,00 TL

Gelir Vergisi Hesaplama Örneği 2

Bir ücretlinin Haziran ayına kadar ödediği Gelir Vergilerinin matrah toplamları 11.500,00 TL'dir. Bu kişinin Haziran ayına ait gelir vergisi matrahı 1.200,00 TL olduğuna göre, Haziran ayında ödenecek vergi tutarını hesaplayın.

Bu ücretlinin Matrah Toplamı ve Haziran Ayı Matrahı toplamı Gelir Vergisi dilimlerinden 1. dilimi geçmektedir. Önceki matrah toplamı ile 1. dilime kadar olan tutar yani 500,00 TL için 1. dilimin oranı (%15), 1. dilimi aşan tutar için ise yani 700,00 TL için 2. dilimin oranı (%20) kullanılarak hesaplama yapılacaktır.

Birinci dilime ait matrah için vergi = 500,00 x 0,15 = 75,00 TL
İkinci dilime ait matrah için vergi = 700,00 x 0,20 = 140,00 TL
Haziran ayında ödenecek vergi tutarı = 75,00 + 140,00 = 215,00 TL

Gerçek Kişi Nedir?

Hukuk önünde yetki ve sorumluluk alabilen varlıklara kişi denir. Gerçek kişi, kendi adına ve hesabına sorumluluk alabilen, borç - alacak ilişkisine girebilen insanları ifade etmektedir.

Tüzel Kişi Nedir?

Tüzel kişi, birden fazla kişi ve / veya kurumun bir araya gelerek oluşturdukları bir yapıdır. Şirketler, dernekler gibi. Bu yapılar kanun önünde sorumluluk alabilen, hakları olan, borç - alacak ilişkisine girebilen birer kişilik olarak kabul edilirler.

Gelir Vergisi Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.
Son gelir vergisi genel tebliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Metin K.
02.01.2018 14.05

Yeni tutarlar ne oldu?

hesabet.com
02.01.2018 14.09

Yeni tutarlar eklendi. Hesaplamaları 2018'e göre yapabilirsiniz.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.